Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 6: Fiziksel disektör uygulamasının şematik şekli. Fiziksel disektör, ardışık veya birbirlerinden belli bir aralıkla ayrılmış olan iki fiziksel kesitin, aynı partiküllerin izdüşümlerini içeren ortak alanları karşılaştırılarak uygulanır. Kesitlerin ayrı ayrı fotoğrafları, iki ayrı mikroskoba bağlı monitörler, iki ayrı projeksiyon mikroskobu veya görüntü kaydetme yeteneği olan bir bilgisayar yazılımı gibi araçlarla, kesitlerde aynı örnekleme alanına karşılık gelen bölgeler bulunarak, karşılaştırılır. Kesitlerden birisi örnek, diğeri gözlem kesiti olarak adlandırılarak, örnek kesitte bulunup, gözlem kesitinde bulunmayan partikül izdüşümleri, disektör partikülleri (Q-) olarak sayılır (A). Disektör örneklerinin sayısını artırmak üzere, kesitlerin rolleri değiştirilerek iki yönlü bir disektör sayımı da uygulanılabilir (B).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa