Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 7: Tarafsız sayım çerçevesinden önce yaygın olarak kullanılmakta olan iki sayım çerçevesi tipi. Bu tiplerin farklı çeşitlemeleri mevcut olmakla beraber, burada sadece sayımda kullandıkları temel mantığı karşılaştırmak amacıyla bu iki temel tip şematize edilmiştir. Birinci çerçevede (A) kullanılan mantık, çerçevenin her noktasına temas eden ve içine denk gelen partikülleri saymaktır. Sağdaki ikinci çerçeve ise (B), sanal bir köşegen çizgisi ile, iki yarıya bölünmüş ve bir taraftaki kenarlar sayılabilir, diğer taraf ise sayılamaz alan olarak belirlenmiştir. Bu ayrımın amacı, birinci çerçeve tipinin sebep olduğu fazla sayımı ortadan kaldırmaktır. Fakat her iki çerçeve de, tarafsız sayım çerçevesi ile karşılaştırıldığında fazla partikül sayımına sebep oldukları açıkça gözlenmektedir (Şekil 16) (Gundersen, 1977’den değiştirilerek çizilmiştir).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa