Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 8: Şekil-7'de gösterilen iki eski tip sayım çerçevesi ile tarafsız sayım çerçevesinin, teorik bir sayımla karşılaştırılması. Dokuz adet sayım alanına ayrılmış bir alanda, her bir alan birbirinden bağımsız olarak örneklenerek, burada bulunan partikül izdüşümlerinin, her bir sayım çerçevesi tipi tarafından nasıl sayıldığı gösterilmektedir. Her alanda, hangi çerçevenin kaç tane izdüşüm saydığı, çerçevelerin küçük şematik şekillerinin yanındaki sayılarla belirtilmektedir. Sonuçta, tüm alanlarda yapılan sayımlar toplandığında, sadece tarafsız sayım çerçevesinin gerçek partikül izdüşümü sayısını verebildiği görülmektedir. Bu kadar kısıtlı bir örnek içinde bile bu denli farklı sonuçlar elde edilebildiği dikkate alınırsa, çok daha fazla sayıda partikül ve alanın örneklendiği biyolojik çalışmalarda bu hata payının daha büyük olabileceği rahatlıkla söylenebilir (Gundersen, 1977’den faydalanılarak çizilmiştir).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa