Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 9: A'da, şematik olarak bir ekran üzerine yerleştirilmiş bir tarafsız sayım çerçevesi görülüyor. Kesikli çizgiler serbest ya da dahil kenarları, devamlı çizgiler ise yasak kenarları göstermektedir. Yasak çizgilerin uzantılarının doğrultuları, sayımın doğruluğu için gerekli ve önemlidir.

B'de ise, yine bir başka tip tarafsız sayım çerçevesi ile döşenmiş bir alan gösterilmektedir. Tarafsızlık ve doğru örnekleme gereklerini yerine getiren her çerçeve, tarafsız sayım çerçevesi olarak kullanılabilir. Bu dairesel çerçeve durumunda da dahil kenarlar kesikli, yasak kenarlar kalın çizgiler ile belirtilmekte ve bu yasak kenarlar da görüntü alanı boyunca uzanmaktadırlar (Gundersen, 1977).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa