Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 4: Fazla görünme (overprojection veya eski adıyla Holmes) etkisi. Histolojik çalışmalar için alınan kesitler, gerçekte, belli bir kalınlığa sahip dilimlerdir. Bu kalınlık ise, özellikle partikül sayımlarında, bazı hatalara neden olabilecek bir yanılmanın da sebebidir. Kesit kalınlığı artıkça, kesitin kalınlığı içerisinde örneklenen partiküllerin sayısı artacaktır. Bu da, şeffaf olan histolojik örnekler, mikroskop altında, kalınlıkları dikkate alınmadan gözlendiklerinde, izdüşüm sayısının artması şeklinde kendini gösterecektir. Bu etki, partikül sayımlarında oldukça yaygın olarak hatalara sebep olur ve fazla görünme etkisi (overprojection) olarak bilinir (Royet, 1991’den değiştirilerek yeniden çizilmiştir).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa