Make your own free website on Tripod.com

Tüzük
Faaliyetler
Üyeler
Üyelik İçin
Bize Yazın
Stereoloji Nedir?ENGLISH VERSION

Stereoloji Derneği Üyeleri


Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Stereoloji Derneği Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

e-mail: skaplan@omu.edu.tr
http://www.omu.edu.tr/akad/fklt/temel/skaplan.htm

 

AKADEMİK FAALİYETLER ve YAYINLARI

MAKALELER

ULUSLARARASI
Gokce F, Bagirici F, Kaplan S, Demir S, Ayyildiz M, Marangoz C. (2003) A NOS inhibitor aminoguanidine reduces zinc-induced neuron loss in rat hippocampus. Neuroscience Research Communications, 33:53-62.

Sahin B, Emirzeoglu M, Uzun A, Incesu L, Bek Y, Bilgic S, Kaplan S (2003) Unbiased estimation of the liver volume by the Cavalieri principle using magnetic resonance images. European Journal of Radiology, 47:164-170.

Kaplan S., Ra betli M. Ç., Canan S., Sahin B., Marangoz C (2003) Numerical density of pyramidal neurons in the hippocampus of 4 and 20 week old male and female rats. Neuroscience Research Communications 32: 37-48.

Sonmez OF, Unal B, Inaloz S, Sahin B, Yilmaz M, Aydin A, Kaplan S (2002) Therapeutic effects of intracarotid infusion of spermine/nitric oxide complex on cerebral vasospasm, Acta Neurochirurgica144: 921-928.

Sahin B, Aslan H, Canan S, Kaplan S, Unal B, Odaci E (2002) A stereological estimation of total neuron number and volume of the hippocampus at one and seven day-old chicks. Neuroscience Research Communications 31: 29-38.

Schmitz C, Rhodes ME, Bludau M, Kaplan S, Ong P, Ueffing I, Vehoff J, Korr H, Frye CA (2002) Depression: reduced number of granule cells in the hippocampus of female, but not male, rats due to prenatal restraint stress. Molecular Psychiatry 7: 810-813.

Unal B, Bradley PM, Sahin B, Canan S, Aslan H, Kaplan S (2002) Estimation of numerical density and mean synaptic height in chick hippocampus 24 and 48 hours after passive avoidance training. Developmental Brain Research 136: 135-144.

Ragbetli MC, Aydinlioglu A, Kaplan S (2002) Sex differences and right-left asymmetries in rat hippocampal components, International Journal of Neuroscience 112: 81-95.

Canan S, Pakkenberg B, Kaplan S, Aslan H (2002) A stereological investigation on the effects of forebrain ischemia on hippocampal neuron number in chick. Neuroscience Research Communications 30: 27-33.

Sahin B, Aslan H, Unal B, Canan S, Bilgiç S, Kaplan S, Tümkaya L. Brain volumes of the lamb, rat and bird do not show hemispheric asymmetry: a stereological study. Image Anal Stereol 2001;20:9-13.

Kaplan S, Canan S, Aslan H, Unal B, Sahin B (2001) A simple technique to measure the movements of the microscope stage along the x and y axes for stereological methods. Journal of Microscopy-Oxford 203: 321-325.

Bradley PM, Burns BD, Kaplan S, Webb AC (1994) Effects of light hatching on synapse number and size in the intermediate and medial part of the hyperstriatum ventrale of the domestic chick. Developmental Brain Research 80: 295-298.

Kaplan S, Rağbetli MÇ, Bilgiç S, Balat Ö, Çiftçi N, Kökçü A (1994) The effects of diclofenac sodium on umbilical cord length, umbilical cord vessel diameters, placental weight and fetal weight. Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK) 20: 155-157.

Korkmaz A, Çiftçi N, Rağbetli MÇ, Kaplan S (1994) Cerebellar cell loss in rats exposed prenatally to diclofenac sodium. Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK) 24: 27-31.

Bilgiç S, Albayrak D, Korkmaz A, Şahin B, Kaplan S, Özgen Ü (1996) Effects of swimming exercise on weight of adrenal gland and the differential count of peripheral blood in albino rats. Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK) 26: 435-437.

Korkmaz A, Kaplan S, Çiftçi N, Bilgiç S, Rağbetli MÇ (1996) A morphometric study of the inferior olivary nucleus in rats treated prenatally with diclofenac sodium. Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK) 26: 75-79.

Erdinç N, Kaplan S (1997) Quantification of nuclear volume of neurons in the medial hyperstriatum ventrale of three day-old chick brain using stereolgic methods. Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK) 27: 549-554.ULUSAL
Çiftçi N, Taşçi N, Ağar E, Kaplan S, Ayyildiz M, Marangoz C (1987) Erkek ve dişi sıçanlarda dorsal hipokampusun piramidal hücre tabakasında nöronal asimetri [Neuronal asymmetry of pyramidal cell in the dorsal hippocampus of male and female rats]. 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine, Communications I pages 32-37

Marangoz C, Kaplan S, Ağar E, Ayyildiz M, Taşçi N, Çiftçi N (1987) Sıçan serebellumunun purkinje hücreleri tabakasında asimetri [Asymmetry in the purkinje cell layer of the rat cerebellum]. 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine, Communications I pages 97-101.

Marangoz C, Ayyildiz M, Kaplan S, Örs Ü (1991) Tavşan piramidal yolunda akson morfolojisi ve büyüklüğü [Pyramidal tract of the rabbit: axon size and morphology]. Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (TÜBİTAK) 15: 394-400.

Bilgiç S, ÖzgenÜ, Kaplan S, Kopuz C, Çiftçi N, Durupinar B, Kandemir B, Gümüş H (1992) Künt beyin travmalarının timus ve bağışıklık sistemi üzerindeki morfolojik etkilerinin deneysel araştırılması [An experimental study on effects of blunt trauma on immune system and thymus of rats]. University of Ondokuz Mayıs Journal of Medicine 9: 227-232.

Kaplan S, Çiftçi N, Korkmaz A, Rağbetli MÇ, Bilgiç S, Balat Ö, Erdinç N (1994) Fötal yaşamda uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ılacın postnatal dönemde akciğer kapiller sayısına etkilerinin araştırılması [The effect of nonsteroidal antiinflamatuay drugs on the number of capillaries of lung in the rat]. University of Ondokuz Mayıs Journal of Medicine 11: 97-100.

Kaplan S, Korkmaz A, Rağbetli MÇ, Çiftçi N, Bilgiç S, Erdinç N (1994) Gebe sıçanlara uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ılaçların böbrek glomerulus sayısına etkilerinin araştırılması [The effect of nonstroidal antiinflamatory drugs on the number of glomeruli of kidney in the pregnant rats]. University of Ondokuz Mayıs Journal of Medicine 11: 115-118.

Rağbetli MÇ, Kaplan S, Albayrak D, Korkmaz A (1997) Fötal yaşamda uygulanan diklofenak sodyumun postnatal 20 hafatalık erkek sıçan hipokampusunun tabaka kalınlığına etkisi [Effect of diclofenac sodium exposure during fetal life on dorsal hippocampal layer thickness of postnatal 20 week-old male rats]. Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK) 21: 299-305.

Rağbetli MÇ, Kaplan S, Korkmaz A (1997) Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyumun 20 haftalık erkek sıçan dorsal hipokampusunun piramidal hücre sayısına etkisi [The effect of diclofenac sodium administered during prenatal life on dorsal hippocampal pyramidal cell number 20 week-old male rats]. Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK) 21: 307-315.

Ünal B, Aslan H, Canan S, Şahin B, Kaplan S. Biyolojik ortamlardaki objelerin sayımı yapılırken kullanılan eski (taraflı) metotların önemli hata kaynakları ve çözüm önerileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 1-6.

Canan S, Şahin B, Odacı E, Ünal B, Aslan H, Bilgiç S, Kaplan S. Toplam hacim, hacim yoğunluğu ve hacim oranlarının hesaplanmasında kulanılan bir stereolojik yöntem: Cavalieri prensibi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 7-14.

Ünal B, Canan S, Aslan H, Şahin B, Çataloluk O, Kaplan S. Doku örneklerinin sayılarının hesaplanmasında tarafsız stereolojik metotlar: Fiziksel disektör. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 15-24.

Şahin B, Aslan H, Ünal B, Canan S, Çolokoğlu S, Bilgiç S, Kaplan S. Deneysel çalışmalarda kesitlerdeki sayısal yoğunluğun kullanılmasından kaynaklanan hatalar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 25-29.

Canan S, Şahin B, Ünal B, Aslan H, Bilgiç S, Kaplan S. Parçacıkların toplam sayısının hesaplanması için bir metot: Parçalama. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 30-46.


KONGRE BİLDİRİLERİ

AYYILDIZ, M., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., MARANGOZ, C., Tavşan Piramidal Yolunda Lif Sayısı ve Sağ-Sol Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.20, Pamukkale / Denizli 1988.

KAPLAN, S., ÖRS, Ü., MARANGOZ, C. , Elektron Mikroskobu Sonuçlarına Göre Piramidal Yolda Akson Çapı ile Miyelin Kalınlığı Arasındaki İlişki. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.78, Pamukkale / Denizli 1988.

BİLGİÇ, S., RAĞBETLİ, M.Ç., TETİK, S., ÇİFTÇİ, N., GÜNGEÇ, K.A., ALVUR, M., KAPLAN, S., Kastrasyon ve Testosteronun Timus Üzerindeki Etkilerinin Morfolojik İncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.43, Uludağ / Bursa,1989.

BİLGİÇ, S., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., RAĞBETLİ, M.Ç., Testosteronun Dalak Üzerine Etkilerinin Morfolojik Íncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.25, Antalya 1990.

RAĞBETLİ, M.Ç, ÖZYAZICI, A., BİLGİÇ, S., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., Işık Mikroskobu Düzeyinde Mast Hücreleri için Uygun Tespit ve Boyama Metodlarının Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.45, Antalya 1990.

ÇİFTÇİ, N., BALAT, Ö., KÖKÇÜ, A., BİLGİÇ, S., RAĞBETLİ, M.Ç., KORKMAZ, A., KAPLAN, S., Yeni- doğan Göbek Bağı Damarlarının Çapı ile Fötal Ağırlık Arasındaki ilişki. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.58-59, Antalya,1990.

KÖKÇÜ, A., RAĞBETLİ, M.Ç., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., BİLGİÇ, S., Gebe Sıçanlarda Uygulanan Diclofenac Sodiumun Fetal ve Plasental Ağırlık Üzerine Etkisinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s. 59-60, Antalya 1990.

KAPLAN, S., KÖKÇÜ, A., ÇİFTÇİ, N., RAĞBETLİ, M.Ç., BİLGİÇ, S., BALAT, Ö., ÖZCAN O., Gebe Sıçanlara Uygulanan Diclofenac Sodiumun Göbek Bağı Uzunluğu ve Göbek Bağı Damar Çapları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.60-61, Antalya 1990.

KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., MARANGOZ, C., ÖZCAN, O., RAĞBETLİ, M.Ç., BİLGİÇ, S., 4 Haftalık Dişi ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusunun CAl, CA3 ve CA4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi II. Kurultayı Bildiri Özetleri s 54-55, İstanbul /Taksim 1991.

RAĞBETLİ, M.Ç., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., KÖKÇÜ, A., BALAT, Ö., İnsan Göbek Bağ Dokusu Hücrelerinin Dağılımı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi II. Kurultayı, Bildiri Özetleri s.71 İstanbul / Taksim 1991.

KAPLAN, S., BRADLEY, P.M., Erken Işığa Maruz Bırakılmanın Sinaps Gelişimine Etkisinin Kantitatif Araştırılması. XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Bildiri Özetleri s.7-9, Edirne 1993.

ÇİFTÇİ, N., KORKMAZ, A., RAĞBETLİ, M.Ç, KAPLAN, S., ERDİNÇ, N., Gebe Sıçanlarda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Böbrek Glomerulus Sayısına Etkilerinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIX. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri s.58, Antalya 1993.

KAPLAN, S., KORKMAZ, A., RAĞBETLİ, M.Ç., BALAT, Ö., ÇİFTÇİ, N., BİLGİÇ, S., ERDİNÇ, N., Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal Dönemde Akciğer Kapiller Sayısına Olan Etkilerinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIX. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri s.58-59, Antalya 1993.

ŞAHİN, B., BİLGİÇ, S., KORKMAZ, A., KAPLAN, S., KANDEMİR, B., Akut ve Kronik Yüzme Stresinin Sıçanların Böbrek Üstü Bezi Üzerindeki Morfometrik ve Histopatolojik Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, XIX. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, s.60, Antalya 1993.

BİLGİÇ, S., ÖZGEN, Ü., KAPLAN, S., KOPUZ, C., ÇİFTÇİ, N., DURUPINAR, B., GÜMÜŞ, H., Künt Beyin Travmalarının Timus Ve İmmun Sistem Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin Deneysel Araştırılması. II. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.65, Adana 1993.

RAĞBETLİ, M.Ç., ÇİFTÇİ, N., KAPLAN, S., KORKMAZ, A., BİLGİÇ, S., Gebe Sıçanlara Uygulanan Diclofenac Sodyumun Postnatal 4 Haftalık Dönemde Dorsal Hipokampusun Piramidal Nöron Sayısına Etkisi. II. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.68, Adana 1993.

KORKMAZ, A., ÇİFTÇİ, N., KAPLAN, S.,. RAĞBETLİ, M.Ç., Gebe Sıçanlara Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların 4 Haftalık Sıçan Beyinciğine Olan Etkilerinin Araştırılması. II. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.67, Adana 1993.
ÇİFTÇİ, N., KAPLAN, S., RAĞBETLİ, M.Ç., BİLGİÇ, S., 4 Haftalık Sıçan Dorsal Hipokampusundaki Simetri, II.Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.69, Adana 1993.
KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., RAĞBETLİ, M.Ç., BİLGİÇ, S., USLU, H., 20 Haftalık Dişi ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusun CAl, CA3 ve CA4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri. II.Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.70, Adana 1993.

KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., ŞİMŞEK, Ş., RAĞBETLİ, M.Ç., KORKMAZ, A., ALBAYRAK, D., ŞENDAĞ, S., Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 4 ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusunun Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özetleri, s.39, İzmir, 1995.

RAĞBETLİ, M.Ç., KAPLAN, S., AYDINLIOĞLU, A., ÇİFTÇİ, N., KORKMAZ, A., BİLGİÇ, S., DEDİLER, R., Gebelikte Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Dişi Sıçan Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.120, İzmir,1995.

RAĞBETLİ, M.Ç., BİLGİÇ, S., KAPLAN, S., ALBAYRAK, D., ÇİFTÇİ, N., KORKMAZ, A., Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusu Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri özetleri, s.121, İzmir,1995.

RAĞBETLİ, M.Ç., KAPLAN, S., BİLGİÇ, S., ÇİFTÇİ, N., KORKMAZ, A., ALBAYRAK, D., Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Araştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.122, İzmir,1995.

ÇİFTÇİ, N., KAPLAN, S., KUTBAY, H.G., RAĞBETLİ, M.Ç., KORKMAZ, A., ALBAYRAK, D., ŞENDAĞ, S., Gebelikte Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 4 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampustaki Asimetriye Olan Etkilerinin Araştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.123, İzmir, 1995.

KORKMAZ, A., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., BİLGİÇ, S., RAĞBETLİ, M.Ç., Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Dönemde Nükleus Olivaris İnferiordaki Nöron Sayısına Olan Etkisi. III.Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri özetleri, s.124, İzmir,1995

RAĞBETLİ, M.Ç., ÇİFTÇİ, N., HORASANLI, E., KAPLAN, S., KORKMAZ, A., BİLGİÇ, S., DEDİLER, R., Prenatal Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın 4 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması. III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.133, İzmir,1995.

RAĞBETLİ, M.Ç., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., KORKMAZ, A., BİLGİÇ, S., Fötal Yaşamda Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 4 ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Dorsal Hipokampus Piramidal Nöron Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 2l.Ulusal Kongresi Bildiri özetleri, s.76 Ankara, 1995.

RAĞBETLİ, M.Ç., ÇİFTÇİ, N., KAPLAN, S., BİLGİÇ, S., KORKMAZ, A., Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 Haftalık Erkek ve Dişi Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2l.Ulusal Kongresi Bildiri özetleri, s.77, Ankara,1995.

VERİLEN KONFERANSLAR
KAPLAN, S.: Morfometri ve Stereolojik Yöntemler. 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, 3 Eylül 1996

CANAN, S., KAPLAN, S., ASLAN, H. :
Niçin Stereolojik Yöntemler. (Video Gösterimi) 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, 11 Eylül 1998

CANAN, S., KAPLAN, S., ASLAN, H.:
Niçin Stereolojik Yöntemler. (Video Gösterimi) XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Samsun 7 Eylül 1998

VERİLEN KURSLAR
KAPLAN, S. , CANAN, S., ÜNAL, B., ŞAHİN, B., TÜMKAYA, L., ARSLAN, H. : Stereolojik Metodlar ve Uygulamaları Kursu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Samsun, 27-29 Ağustos 1997.

HAKEMLİĞİNİ YAPTIĞI DERGİLER
ULUSLARARASI
Journal of Microscopy (Oxford)

ULUSAL
Turkish Journal of Medical Sciences (TÜBİTAK)
Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK)
Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi (TÜBİTAK)
Eastern Journal of Medicine
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ

YÜKSEK LİSANS
Nurhan ERDİNÇ
Tez Konusu : Civciv intermediate ve medial hyperstriatum ventralede nöron ve nöroglia dağılımı.
Tez Bitiş Tarihi : Eylül 1995
Destekleyen Kuruluş : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu (SB 002).

Levent TÜMKAYA
Tez Konusu : Işık ortamı renginin öğrenme üzerine etkisi.
Tez Bitiş Tarihi : Eylül 1997
Destekleyen Kuruluş : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu (T-144).

Sinan CANAN
Tez Konusu : Geçici serebral iskemi sonrası civciv hippokampusunda meydana gelen nöron sayısı değişimlerinin optik fraksiyonlama yöntemi ile araştırılması.
Tez Bitiş Tarihi : Eylül 1998
Destekleyen Kuruluşlar: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu (T-212), Danimarka Hükümeti ve Bartholin Enstitüsü, Nörolojik Araştırma Laboratuarı Kommunehospitalet, Kopenhag, Danimarka.


DOKTORA
Dr. Bünyami ÜNAL
Tez Konusu : Civcivlerde pasif sakınmanın öğrenilmesinden sonra dorsal hippokampusta sinaps yoğunluğu ve yüksekliğinin disektör metoduyla hesaplanması (Elektron mikroskobik düzeyde bir stereolojik çalışma).
Tez Bitiş Tarihi : Devam etmektedir.
Destekleyen Kuruluşlar : TÜBİTAK (SBG 1616) ve Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Bölümü Newcastle Upon Tyne İngiltere

ÇOKLU ORTAM
Canan S, Aslan H, Sahin B, Ünal B, Kaplan S, (1999) 2nd Workshop on Teaching Stereological Methods, Multimedia CDs, Volume 1, 2. Samsun, Turkey.

 

ANA SAYFA

Dernek Tüzüğü         Faaliyetler       Üyeler       Üyelik İçin
Stereoloji?       Bize yazın...