Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 11: Sayım alanının bir kesit içinde ilerletilmesi ile oluşturulan sanal bir sayım kutusu (optik disektör sondası). Bu hacimde bulunan partiküller, önceden yapılan kabullere uygun olarak sayılırlar. Sayım kutusunun, üst sınırları siyah kalın çizgiler ile belirlenmiş yüzeylerine temas eden partiküller sayım dışı bırakılırken, diğer kenarlara değen ve kutunun tamamen içinde kalan partiküller sayılır. En üst ve en altta bulunan yüzeyler ise optik disektör sondasının veya sayım kutusunun üst ve alt sınırları olup, bunlardan birine temas eden partiküller sayılırken, diğerine temas edenler sayım dışı bırakılır. Buradaki karar, bir hayvandaki tüm örnekleme alanları boyunca aynı şekilde uygulanmak şartı ile, araştırıcının kendisine kalmaktadır. Şekilde, (+) işaretli partiküller sayılabilirken, (-) işaretli olanlar sayım dışı bırakılmaktadırlar (Burada üst yüz “hariç”, alt yüz ise “dahil” olarak kabul edilmektedir) (Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak çizilmiştir).

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa